Ophoven – Beekdal – Craaveld – Tuin van Gulik

Nieuws uit onze wijk

Nieuwtjes uit onze wijk.

 12002812_874978645871422_8834998983926912117_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12011254_874978355871451_3145748487452997381_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12039739_874978982538055_5175307262639442532_n (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12032129_874978959204724_939548144881958703_n

De gemeente laat weten dat er een alternatieve huisvestingslocatie is gevonden voor de cliënten van Moveoo, die zouden worden ondergebracht in een pand aan de Molenweg in Sittard.

Uiterlijk september verhuizen de cliënten van Moveoo van hun huidige onderkomen op Watersley naar het niet-monumentale deel van klooster Agnetenberg in de Plakstraat in Sittard.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat Moveoo haar intrek zou nemen in het leegstaande pand aan de Molenweg 61 in Sittard. Dat was aanleiding voor felle protesten uit de buurt rond de roeivijver. Buurtbewoners, scouting Sint Jozef, de beheerders van het stadsspeelbos en medewerkers van de Ophovenerhof uitten hun bezwaren en bezorgdheid.

Tijdens een bewonersbijeenkomst in mei werd door wethouder Leon Geilen (zorg en welzijn) toegezegd nogmaals te zoeken naar een alternatieve locatie. Op dat moment waren geen andere panden beschikbaar.

“Het pand aan de Molenweg voldoet aan alle voorwaarden. Dat is nog steeds zo. Toch heeft de gemeente na een intensieve zoektocht en met hulp van verschillende maatschappelijke partijen nu een beter alternatief gevonden. Beide panden zijn bestemmingsplanmatig geschikt voor het vestigen van een woonzorgvoorziening, maar naast het pand aan de Molenweg liggen voorzieningen voor kinderen. In de Plakstraat is een dergelijke kindfunctie niet aanwezig, waardoor het klooster nu een beter alternatief is.”

De huurovereenkomst van Moveoo op Watersley liep begin dit jaar af, waardoor Moveoo dringend op zoek moest naar vervangende huisvesting. Door bemiddeling van de gemeente kon Moveoo iets langer op Watersley blijven, waardoor ruimte kwam voor een nieuwe zoektocht naar een alternatieve locatie.

De gemeente Sittard-Geleen is opdrachtgever van Moveoo, een organisatie die dak- of thuislozen helpt. De gemeente heeft daardoor een maatschappelijke verantwoordelijkheid om cliënten van Moveoo te huisvesten.

Bron: Sittard-Geleen.nieuws.nl

We hebben bij de snuffelroute per abuis geen datum vermeld in de wijkkrant. Hiervoor onze excuses.

De snuffelroute zal worden gehouden op zondag 19 april a. s.

Indien u eerder mee gedaan heeft krijgt u van ons automatisch een brief om u aan te melden. Aanmelden kan bij André Wiggers, Geleenstraat 14 in Ophoven. Bijdrage voor het mee doen is € 5,-. Startpunt van de snuffelroute zal ook dit jaar bij gemeenschapshuis De Landjwaer aan de Landweringstraat zijn.

Heeft u een Facebook account? Kijk dan vooral ook eens op onze Facebook pagina. Steeds meer inwoners en oud-inwoners van onze wijk vinden elkaar daar. Er staan een groot aantal klassenfoto’s van de leerlingen van de scholen die onze wijk in het verleden rijk is geweest. Log in of maak even een nieuw account en klik op:

Facebook Wijkplatform Ophoven

Tot eerherstel aan het stuk geslagen ijzeren kruis, dat tegen de muur van de familie Kösters stond, werd in 1924 op de hoek van de haagstraat een prachtig nieuw kruis geplaatst.

Bij gelegenheid van de eerste missie, die in de Antoniuskerk te Ophoven van 15 tm 25 december 1924 werd gehouden, kwam op het gedenkplaatje het beeld van het nieuwe wegkruis voor, met het volgende, door Celine Klinkenbergh geschreven gedicht:

 • Aan den viersprong in de velden
 • Staat het schoone hooge kruis
 • De uitgestrekte armen zeegnend
 • Over land dorp en huis
 • Eenzaam hangt de stille hemel
 • Boven het heilig zoenaltaar,
 • Alsof gansch de wijde wereld
 • Vol van vrede en liefde waar
 • Lieve Jezus, goede herder
 • Laat uw bittere stervenspijn
 • Toch aan zoveel arme schaapjes
 • Niet voorgoed verloren zijn

Het kruis staat op grondgebied van de gemeente en is dus eigenaar van het kruis.

In November 2012 is begonnen met het restaureren van het kruis onder regie van de Vereniging Sittards Verleden. Het houten huis zal worden gerestaureerd door de firma Heiligers. Het stenen perk wordt door een vrijwilliger opgeknapt. Het corpus wordt gerestaureerd door Milou Wolters

Klik hier voor het stageverslag van Milou Wolters

Ouders van basisschool aan de Meule halen iedere tweede zaterdag van de maand het oudpapier op in de hele wijk. Met de opbrengst ervan worden allerlei extra activiteiten op school betaald. Hierdoor kan de jaarlijkse ouderbijdrage hiervoor beperkt blijven.

De ophalers treffen helaas ook glas, plastic, melkverpakkingen etc. aan in de dozen die buiten gezet worden. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren. Ook kost dit extra tijd voor de ophalers.

Wij willen daarom iedereen oproepen om alleen papier buiten te zetten. Bij het ontdekken van onregelmatigheden tussen het oud-papier zijn we verplicht de partij te laten staan.

Bedankt, namens de ouders van aan de Meule

Agenda
Info uit de wijk

Buurtpreventie:
bpt-ophoven@hotmail.com

Buurtwhatsapp Ophoven
buurtwhatsappophoven@gmail.com

Buurtwhatsapp Haagstraat, Kloostertuin en Kromstraat:
buurtwhatsapp.haagstraat@gmail.com

Burgerhart:
Website gemeente Sittard-Geleen

Belangrijke Nummers:

Servicelijn Wijk:
046 - 4777777

Nieuw telefoonnummer Gemeente Sittard:
14 046

Politie bij enige spoed:
0900 - 8844

Wanneer elke seconde telt:
112

Wijkagent:
0900 - 8844
(vragen naar wijkagent)

Meldpunt agressief rijgedrag:
0900 - 8844

Contact Wijkplatform;

Voor zaken omtrent de website of de wijkkrant:
redactie@wijkplatformophoven.nl

Voor alle andere onderwerpen voor het platform:
info@wijkplatformophoven.nl