Ophoven – Beekdal – Craaveld – Tuin van Gulik

Nieuws van uw gemeente.

http://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Wonen_en_leven/Afval/Bladafval_Bladvegen:jPJxJav8Q1mf1IBaJA9IyA

Het is herfst dus de tuinman van Sittard-Geleen heeft de komende tijd de handen vol aan het opruimen van de bladeren. Gelukkig laten niet alle bomen op hetzelfde moment hun bladeren vallen. Dat is afhankelijk van de boomsoort en de temperatuur. De tuinman kan daarom goed bepalen op welke plekken hij moet starten met opruimen. Op die plekken wordt nu een bladkorf geplaatst. De tuinman veegt ook de wegen. Natuurlijk kijkt hij goed waar dit het meest nodig is. Dat is op plekken waar het bladafval voor onveilige situaties zorgt. Bijvoorbeeld op de fietspaden. Want veel bladafval op straat zorgt voor gladde fietspaden. Hij veegt dus niet meer volgens een vast schema. Op deze pagina én op de facebookpagina van de tuinman www.facebook.com/tuinmansittard-geleen kunt u elke week zien of uw straat of buurt aan de beurt is. Dan kunt u het bladafval in de goot vegen. De tuinman vraagt u om mee te denken over de plekken van de bladkorven. Als u vindt dat in uw buurt een bladkorf nodig is kunt u de tuinman bellen via telefoonnummer 14 046 of een bericht sturen via bovenstaande facebookpagina.

Nog even dit: de bladkorven zijn bedoeld voor de bladeren. Takken, tuinafval en bladeren worden apart verwerkt. Daarom kunnen ze niet samen in de bladkorf. Takken en tuinafval kunt u het hele jaar door gratis inleveren bij de milieuparken. De openingstijden van onze milieuparken kunt u vinden op onze website.

Contact / meer info / info en vragen /
Via 14 046 en via www.facebook.com/tuinmansittard-geleen

Stadsdeel 4

Klaverstraat
Lynestraat
Hoek Kamillestraat en Bremstraat
Anjelierstraat
Aan Hiemstenrade
Dr. Poelslaan
Voetstraat
Op de hoek achter speeltuin
Irenelaan
Kapellerweg

Mantelzorger? Steunpunt Mantelzorg is op zoek naar uw ervaring.Mantelzorgers zijn mensen die uit liefde of persoonlijke betrokkenheid onbetaald zorgtaken verrichten ten behoeve van een zieke of gehandicapte partner, buur of  vriend.

 

Veel mantelzorgers geven deze zorg als vanzelfsprekend en er wordt verder niet veel over gesproken. Dit betekent echter niet dat het geven van deze vorm van zorg altijd vanzelf gaat. Het geven van mantelzorg kan een enorm beslag op iemands leven hebben.  Door tijdelijke inzet van vervangende zorg, de zogeheten respijtzorg, kan worden voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.

 

De gemeente wil graag  in  gesprek  met mantelzorgers om te horen wat hun ervaringen zijn.  Hoe voelen mantelzorgers zich het best ondersteund en gewaardeerd, en wat is hun behoefte aan respijtzorg. Onder meer op basis van deze gesprekken bepaalt de gemeente hoe de mantelzorgondersteuning en -waardering er in 2016 uitziet.

 

Het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek  organiseert samen met de gemeente die gesprekken. Graag nodigen wij u uit om aan een van deze gesprekken deel te nemen. De gesprekken  worden georganiseerd op:

  • Maandag 18 mei om 17.30 uur in het Wijksteunpunt Gelderhof, Gelderhof 1, Sittard
  • Woensdag 27 mei om 10.00 uur in ’t Plenkhoes, Bachstraat 2, Geleen
  • Donderdag 28 mei om 14.00 uur in het Gemeenschapshuis, Prins Bisdomstraat 5, Born

 

Bent u mantelzorger en wilt u deelnemen aan een gesprek?  Meld u dan aan via www.steunpuntmantelzorg-wm.nl of bel naar 046-4575700 

Zie je een probleem buiten op straat of in de buurt? Die lantaarnpaal nog steeds niet gerepareerd? Een vies bushokje, vuilniszakken ergens gedumpt of een fietspad met enorme gaten? Laat het snel en simpel weten met BuitenBeter.

Deze app helpt je om gemakkelijk problemen, irritaties en verbeteringen bekend te maken bij je gemeente. Gemeenten willen namelijk graag een schone, veilige en goede leefomgeving realiseren, voor jou. Daarvoor is jouw opmerkzaamheid en feedback zeer waardevol.
Voorheen was het behoorlijk ingewikkeld om iets door te geven, maar daar is nu verandering in gekomen. BuitenBeter! Waar eerst alleen de echte volharder het meldpunt van de gemeente wist te vinden, ben jij nu aan zet. Binnen vier stappen en tellen heb je locatie, probleem en foto gemeld. Hoef jij je er geen zorgen meer over te maken. Als het nodig is vraagt de gemeente je extra duidelijkheid en natuurlijk, indien mogelijk wordt het opgelost.

Zo kan het dus ook: snel, makkelijk en meteen melden op de plek en het moment dat jij iets ziet wat niet deugt of beter kan.

http://www.buitenbeter.nl/

Agenda
Info uit de wijk

Buurtpreventie:
bpt-ophoven@hotmail.com

Buurtwhatsapp Ophoven
buurtwhatsappophoven@gmail.com

Buurtwhatsapp Haagstraat, Kloostertuin en Kromstraat:
buurtwhatsapp.haagstraat@gmail.com

Burgerhart:
Website gemeente Sittard-Geleen

Belangrijke Nummers:

Servicelijn Wijk:
046 - 4777777

Nieuw telefoonnummer Gemeente Sittard:
14 046

Politie bij enige spoed:
0900 - 8844

Wanneer elke seconde telt:
112

Wijkagent:
0900 - 8844
(vragen naar wijkagent)

Meldpunt agressief rijgedrag:
0900 - 8844

Contact Wijkplatform;

Voor zaken omtrent de website of de wijkkrant:
redactie@wijkplatformophoven.nl

Voor alle andere onderwerpen voor het platform:
info@wijkplatformophoven.nl