Ophoven – Beekdal – Craaveld – Tuin van Gulik

Monthly Archives: July 2013

Tot eerherstel aan het stuk geslagen ijzeren kruis, dat tegen de muur van de familie Kösters stond, werd in 1924 op de hoek van de haagstraat een prachtig nieuw kruis geplaatst.

Bij gelegenheid van de eerste missie, die in de Antoniuskerk te Ophoven van 15 tm 25 december 1924 werd gehouden, kwam op het gedenkplaatje het beeld van het nieuwe wegkruis voor, met het volgende, door Celine Klinkenbergh geschreven gedicht:

 • Aan den viersprong in de velden
 • Staat het schoone hooge kruis
 • De uitgestrekte armen zeegnend
 • Over land dorp en huis
 • Eenzaam hangt de stille hemel
 • Boven het heilig zoenaltaar,
 • Alsof gansch de wijde wereld
 • Vol van vrede en liefde waar
 • Lieve Jezus, goede herder
 • Laat uw bittere stervenspijn
 • Toch aan zoveel arme schaapjes
 • Niet voorgoed verloren zijn

Het kruis staat op grondgebied van de gemeente en is dus eigenaar van het kruis.

In November 2012 is begonnen met het restaureren van het kruis onder regie van de Vereniging Sittards Verleden. Het houten huis zal worden gerestaureerd door de firma Heiligers. Het stenen perk wordt door een vrijwilliger opgeknapt. Het corpus wordt gerestaureerd door Milou Wolters

Klik hier voor het stageverslag van Milou Wolters

Agenda
Info uit de wijk

Buurtpreventie:
bpt-ophoven@hotmail.com

Buurtwhatsapp Ophoven
buurtwhatsappophoven@gmail.com

Buurtwhatsapp Haagstraat, Kloostertuin en Kromstraat:
buurtwhatsapp.haagstraat@gmail.com

Burgerhart:
Website gemeente Sittard-Geleen

Belangrijke Nummers:

Servicelijn Wijk:
046 - 4777777

Nieuw telefoonnummer Gemeente Sittard:
14 046

Politie bij enige spoed:
0900 - 8844

Wanneer elke seconde telt:
112

Wijkagent:
0900 - 8844
(vragen naar wijkagent)

Meldpunt agressief rijgedrag:
0900 - 8844

Contact Wijkplatform;

Voor zaken omtrent de website of de wijkkrant:
redactie@wijkplatformophoven.nl

Voor alle andere onderwerpen voor het platform:
info@wijkplatformophoven.nl