Ophoven – Beekdal – Craaveld – Tuin van Gulik

Monthly Archives: March 2015

We hebben bij de snuffelroute per abuis geen datum vermeld in de wijkkrant. Hiervoor onze excuses.

De snuffelroute zal worden gehouden op zondag 19 april a. s.

Indien u eerder mee gedaan heeft krijgt u van ons automatisch een brief om u aan te melden. Aanmelden kan bij André Wiggers, Geleenstraat 14 in Ophoven. Bijdrage voor het mee doen is € 5,-. Startpunt van de snuffelroute zal ook dit jaar bij gemeenschapshuis De Landjwaer aan de Landweringstraat zijn.

Agenda
Info uit de wijk

Buurtpreventie:
bpt-ophoven@hotmail.com

Buurtwhatsapp Ophoven
buurtwhatsappophoven@gmail.com

Buurtwhatsapp Haagstraat, Kloostertuin en Kromstraat:
buurtwhatsapp.haagstraat@gmail.com

Burgerhart:
Website gemeente Sittard-Geleen

Belangrijke Nummers:

Servicelijn Wijk:
046 - 4777777

Nieuw telefoonnummer Gemeente Sittard:
14 046

Politie bij enige spoed:
0900 - 8844

Wanneer elke seconde telt:
112

Wijkagent:
0900 - 8844
(vragen naar wijkagent)

Meldpunt agressief rijgedrag:
0900 - 8844

Contact Wijkplatform;

Voor zaken omtrent de website of de wijkkrant:
redactie@wijkplatformophoven.nl

Voor alle andere onderwerpen voor het platform:
info@wijkplatformophoven.nl