Ophoven – Beekdal – Craaveld – Tuin van Gulik

Monthly Archives: April 2015

Mantelzorger? Steunpunt Mantelzorg is op zoek naar uw ervaring.Mantelzorgers zijn mensen die uit liefde of persoonlijke betrokkenheid onbetaald zorgtaken verrichten ten behoeve van een zieke of gehandicapte partner, buur of  vriend.

 

Veel mantelzorgers geven deze zorg als vanzelfsprekend en er wordt verder niet veel over gesproken. Dit betekent echter niet dat het geven van deze vorm van zorg altijd vanzelf gaat. Het geven van mantelzorg kan een enorm beslag op iemands leven hebben.  Door tijdelijke inzet van vervangende zorg, de zogeheten respijtzorg, kan worden voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.

 

De gemeente wil graag  in  gesprek  met mantelzorgers om te horen wat hun ervaringen zijn.  Hoe voelen mantelzorgers zich het best ondersteund en gewaardeerd, en wat is hun behoefte aan respijtzorg. Onder meer op basis van deze gesprekken bepaalt de gemeente hoe de mantelzorgondersteuning en -waardering er in 2016 uitziet.

 

Het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek  organiseert samen met de gemeente die gesprekken. Graag nodigen wij u uit om aan een van deze gesprekken deel te nemen. De gesprekken  worden georganiseerd op:

  • Maandag 18 mei om 17.30 uur in het Wijksteunpunt Gelderhof, Gelderhof 1, Sittard
  • Woensdag 27 mei om 10.00 uur in ’t Plenkhoes, Bachstraat 2, Geleen
  • Donderdag 28 mei om 14.00 uur in het Gemeenschapshuis, Prins Bisdomstraat 5, Born

 

Bent u mantelzorger en wilt u deelnemen aan een gesprek?  Meld u dan aan via www.steunpuntmantelzorg-wm.nl of bel naar 046-4575700 

Agenda
Info uit de wijk

Buurtpreventie:
bpt-ophoven@hotmail.com

Buurtwhatsapp Ophoven
buurtwhatsappophoven@gmail.com

Buurtwhatsapp Haagstraat, Kloostertuin en Kromstraat:
buurtwhatsapp.haagstraat@gmail.com

Burgerhart:
Website gemeente Sittard-Geleen

Belangrijke Nummers:

Servicelijn Wijk:
046 - 4777777

Nieuw telefoonnummer Gemeente Sittard:
14 046

Politie bij enige spoed:
0900 - 8844

Wanneer elke seconde telt:
112

Wijkagent:
0900 - 8844
(vragen naar wijkagent)

Meldpunt agressief rijgedrag:
0900 - 8844

Contact Wijkplatform;

Voor zaken omtrent de website of de wijkkrant:
redactie@wijkplatformophoven.nl

Voor alle andere onderwerpen voor het platform:
info@wijkplatformophoven.nl