Ophoven – Beekdal – Craaveld – Tuin van Gulik

Monthly Archives: July 2015

De gemeente laat weten dat er een alternatieve huisvestingslocatie is gevonden voor de cliënten van Moveoo, die zouden worden ondergebracht in een pand aan de Molenweg in Sittard.

Uiterlijk september verhuizen de cliënten van Moveoo van hun huidige onderkomen op Watersley naar het niet-monumentale deel van klooster Agnetenberg in de Plakstraat in Sittard.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat Moveoo haar intrek zou nemen in het leegstaande pand aan de Molenweg 61 in Sittard. Dat was aanleiding voor felle protesten uit de buurt rond de roeivijver. Buurtbewoners, scouting Sint Jozef, de beheerders van het stadsspeelbos en medewerkers van de Ophovenerhof uitten hun bezwaren en bezorgdheid.

Tijdens een bewonersbijeenkomst in mei werd door wethouder Leon Geilen (zorg en welzijn) toegezegd nogmaals te zoeken naar een alternatieve locatie. Op dat moment waren geen andere panden beschikbaar.

“Het pand aan de Molenweg voldoet aan alle voorwaarden. Dat is nog steeds zo. Toch heeft de gemeente na een intensieve zoektocht en met hulp van verschillende maatschappelijke partijen nu een beter alternatief gevonden. Beide panden zijn bestemmingsplanmatig geschikt voor het vestigen van een woonzorgvoorziening, maar naast het pand aan de Molenweg liggen voorzieningen voor kinderen. In de Plakstraat is een dergelijke kindfunctie niet aanwezig, waardoor het klooster nu een beter alternatief is.”

De huurovereenkomst van Moveoo op Watersley liep begin dit jaar af, waardoor Moveoo dringend op zoek moest naar vervangende huisvesting. Door bemiddeling van de gemeente kon Moveoo iets langer op Watersley blijven, waardoor ruimte kwam voor een nieuwe zoektocht naar een alternatieve locatie.

De gemeente Sittard-Geleen is opdrachtgever van Moveoo, een organisatie die dak- of thuislozen helpt. De gemeente heeft daardoor een maatschappelijke verantwoordelijkheid om cliënten van Moveoo te huisvesten.

Bron: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Agenda
Info uit de wijk

Buurtpreventie:
bpt-ophoven@hotmail.com

Buurtwhatsapp Ophoven
buurtwhatsappophoven@gmail.com

Buurtwhatsapp Haagstraat, Kloostertuin en Kromstraat:
buurtwhatsapp.haagstraat@gmail.com

Burgerhart:
Website gemeente Sittard-Geleen

Belangrijke Nummers:

Servicelijn Wijk:
046 - 4777777

Nieuw telefoonnummer Gemeente Sittard:
14 046

Politie bij enige spoed:
0900 - 8844

Wanneer elke seconde telt:
112

Wijkagent:
0900 - 8844
(vragen naar wijkagent)

Meldpunt agressief rijgedrag:
0900 - 8844

Contact Wijkplatform;

Voor zaken omtrent de website of de wijkkrant:
redactie@wijkplatformophoven.nl

Voor alle andere onderwerpen voor het platform:
info@wijkplatformophoven.nl