Ophoven – Beekdal – Craaveld – Tuin van Gulik

Monthly Archives: January 2016

Door een fout in het opslaan en naar de drukker brengen van de wijkkrant is per helaas onderstaand stuk van Damesvereniging St. Rosa niet in de wijkkrant geplaatst. Hiervoor bieden we onze excuses aan. Onderstaand stuk is ook te lezen op de Facebookpagina van het Wijkplatform.

 

Damesvereniging St. Rosa 70 jaar

In 2016 bestaat de Damesvereniging St. Rosa in de wijk Ophoven 70 jaar. Het is wellicht bekend dat deze vereniging reeds in 1937 ontstaan is uit een afdeling van de K.A.V.O., de Katholieke Arbeiders Vrouwen Organisatie, die in dat jaar slechts 20 dames telde. Net als zo vele andere verenigingen ging ook de Damesvereniging tijdens de Tweede Wereldoorlog ter ziele.

Slechts een jaar na de beëindiging van deze oorlog werd in maart 1946 de Damesvereniging St. Rosa wederom opgericht. Momenteel telt de vereniging 85 leden. De doelstelling is nog steeds het bevorderen en stimuleren van het culturele leven en de leden de gelegenheid bieden tot ontspanning, één en ander in de ruimste zin van het woord.

Het bestuur van de Damesvereniging St. Rosa, dat momenteel bestaat uit de dames H. Verjans (voorzitter), A. van Wordragen (secretaris/penningmeester), L. Hendrix, F. Nieboer en M. Hoving, organiseert binnen de doelstelling een groot aantal gevariëerde activiteiten, zoals lezingen, gezellige avonden (o.a. Carnaval), Kerst- en Paasvieringen enz. enz.

De activiteiten vinden iedere maand plaats in ons gezellig gemeenschapshuis “De Landjwaer”, waarbij gerust gezegd mag worden dat St. Rosa tot één van de meest bloeiende en gezellige clubs in de wijk behoort.

De viering van het 70jarig bestaan vindt haar hoogtepunt op 9 april 2016 in Restaurant ´t Gulikshoes aan de Ophoven. De Feestavond start om 20.30 uur, en wordt tussen 19.00 en 20.00 uur voorafgegaan door een Receptie.

Agenda
Info uit de wijk

Buurtpreventie:
bpt-ophoven@hotmail.com

Buurtwhatsapp Ophoven
buurtwhatsappophoven@gmail.com

Buurtwhatsapp Haagstraat, Kloostertuin en Kromstraat:
buurtwhatsapp.haagstraat@gmail.com

Burgerhart:
Website gemeente Sittard-Geleen

Belangrijke Nummers:

Servicelijn Wijk:
046 - 4777777

Nieuw telefoonnummer Gemeente Sittard:
14 046

Politie bij enige spoed:
0900 - 8844

Wanneer elke seconde telt:
112

Wijkagent:
0900 - 8844
(vragen naar wijkagent)

Meldpunt agressief rijgedrag:
0900 - 8844

Contact Wijkplatform;

Voor zaken omtrent de website of de wijkkrant:
redactie@wijkplatformophoven.nl

Voor alle andere onderwerpen voor het platform:
info@wijkplatformophoven.nl