Ophoven – Beekdal – Craaveld – Tuin van Gulik

Monthly Archives: October 2016

http://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Wonen_en_leven/Afval/Bladafval_Bladvegen:jPJxJav8Q1mf1IBaJA9IyA

Het is herfst dus de tuinman van Sittard-Geleen heeft de komende tijd de handen vol aan het opruimen van de bladeren. Gelukkig laten niet alle bomen op hetzelfde moment hun bladeren vallen. Dat is afhankelijk van de boomsoort en de temperatuur. De tuinman kan daarom goed bepalen op welke plekken hij moet starten met opruimen. Op die plekken wordt nu een bladkorf geplaatst. De tuinman veegt ook de wegen. Natuurlijk kijkt hij goed waar dit het meest nodig is. Dat is op plekken waar het bladafval voor onveilige situaties zorgt. Bijvoorbeeld op de fietspaden. Want veel bladafval op straat zorgt voor gladde fietspaden. Hij veegt dus niet meer volgens een vast schema. Op deze pagina én op de facebookpagina van de tuinman www.facebook.com/tuinmansittard-geleen kunt u elke week zien of uw straat of buurt aan de beurt is. Dan kunt u het bladafval in de goot vegen. De tuinman vraagt u om mee te denken over de plekken van de bladkorven. Als u vindt dat in uw buurt een bladkorf nodig is kunt u de tuinman bellen via telefoonnummer 14 046 of een bericht sturen via bovenstaande facebookpagina.

Nog even dit: de bladkorven zijn bedoeld voor de bladeren. Takken, tuinafval en bladeren worden apart verwerkt. Daarom kunnen ze niet samen in de bladkorf. Takken en tuinafval kunt u het hele jaar door gratis inleveren bij de milieuparken. De openingstijden van onze milieuparken kunt u vinden op onze website.

Contact / meer info / info en vragen /
Via 14 046 en via www.facebook.com/tuinmansittard-geleen

Stadsdeel 4

Klaverstraat
Lynestraat
Hoek Kamillestraat en Bremstraat
Anjelierstraat
Aan Hiemstenrade
Dr. Poelslaan
Voetstraat
Op de hoek achter speeltuin
Irenelaan
Kapellerweg
Agenda
Info uit de wijk

Buurtpreventie:
bpt-ophoven@hotmail.com

Buurtwhatsapp Ophoven
buurtwhatsappophoven@gmail.com

Buurtwhatsapp Haagstraat, Kloostertuin en Kromstraat:
buurtwhatsapp.haagstraat@gmail.com

Burgerhart:
Website gemeente Sittard-Geleen

Belangrijke Nummers:

Servicelijn Wijk:
046 - 4777777

Nieuw telefoonnummer Gemeente Sittard:
14 046

Politie bij enige spoed:
0900 - 8844

Wanneer elke seconde telt:
112

Wijkagent:
0900 - 8844
(vragen naar wijkagent)

Meldpunt agressief rijgedrag:
0900 - 8844

Contact Wijkplatform;

Voor zaken omtrent de website of de wijkkrant:
redactie@wijkplatformophoven.nl

Voor alle andere onderwerpen voor het platform:
info@wijkplatformophoven.nl