Ophoven – Beekdal – Craaveld – Tuin van Gulik

Monthly Archives: March 2017

In 2015 hadden wij de hoop dat deelname aan de landelijke zwerfvuilactie niet meer noodzakelijk zou zijn, het tegendeel is het feit. Sittard heeft volgens een landelijk onderzoek de meeste klachten over zwerfvuil. Wij zijn als Wijkplatform voornemens dit jaar toch maar weer deel te nemen om het zwerfvuil nogmaals op te ruimen. Wij vragen de wijkbewoners samen met ons deel te nemen aan deze landelijke actie.

Op zaterdag 1 april (GEEN APRILMOP) willen wij, van 11.00 tot circa 15.00 uur gezamenlijk de wijk ingaan om te komen tot een schone wijk. We verzamelen ons bij De Landjwaer en sluiten hier ook af met een kop koffie/thee en een stuk vlaai. Aanmelden kan via ons mailadres info@wijkplatformophoven.nl

Agenda
Info uit de wijk

Buurtpreventie:
bpt-ophoven@hotmail.com

Buurtwhatsapp Ophoven
buurtwhatsappophoven@gmail.com

Buurtwhatsapp Haagstraat, Kloostertuin en Kromstraat:
buurtwhatsapp.haagstraat@gmail.com

Burgerhart:
Website gemeente Sittard-Geleen

Belangrijke Nummers:

Servicelijn Wijk:
046 - 4777777

Nieuw telefoonnummer Gemeente Sittard:
14 046

Politie bij enige spoed:
0900 - 8844

Wanneer elke seconde telt:
112

Wijkagent:
0900 - 8844
(vragen naar wijkagent)

Meldpunt agressief rijgedrag:
0900 - 8844

Contact Wijkplatform;

Voor zaken omtrent de website of de wijkkrant:
redactie@wijkplatformophoven.nl

Voor alle andere onderwerpen voor het platform:
info@wijkplatformophoven.nl