Ophoven – Beekdal – Craaveld – Tuin van Gulik

We hebben bij de snuffelroute per abuis geen datum vermeld in de wijkkrant. Hiervoor onze excuses.

De snuffelroute zal worden gehouden op zondag 19 april a. s.

Indien u eerder mee gedaan heeft krijgt u van ons automatisch een brief om u aan te melden. Aanmelden kan bij André Wiggers, Geleenstraat 14 in Ophoven. Bijdrage voor het mee doen is € 5,-. Startpunt van de snuffelroute zal ook dit jaar bij gemeenschapshuis De Landjwaer aan de Landweringstraat zijn.

Agenda
Info uit de wijk

Buurtpreventie:
bpt-ophoven@hotmail.com

Buurtwhatsapp Ophoven
buurtwhatsappophoven@gmail.com

Buurtwhatsapp Haagstraat, Kloostertuin en Kromstraat:
buurtwhatsapp.haagstraat@gmail.com

Burgerhart:
Website gemeente Sittard-Geleen

Belangrijke Nummers:

Servicelijn Wijk:
046 - 4777777

Nieuw telefoonnummer Gemeente Sittard:
14 046

Politie bij enige spoed:
0900 - 8844

Wanneer elke seconde telt:
112

Wijkagent:
0900 - 8844
(vragen naar wijkagent)

Meldpunt agressief rijgedrag:
0900 - 8844

Contact Wijkplatform;

Voor zaken omtrent de website of de wijkkrant:
redactie@wijkplatformophoven.nl

Voor alle andere onderwerpen voor het platform:
info@wijkplatformophoven.nl