Ophoven – Beekdal – Craaveld – Tuin van Gulik

Brief van firma Mourik:

 

Onderwerp: Groot onderhoud fietsbrug over de Middenweg (N276)
Geachte heer, mevrouw,

De fietsbrug over de Middenweg, tussen de Poolsterstraat en de Geleenderveldweg in Sittard, moet opgeknapt worden. In opdracht van de gemeente Sittard-Geleen voeren wij, aannemersbedrijf Mourik Limburg bv, de werkzaamheden uit. In deze brief staat wat dat voor u als gebruikers betekent.

Wat gaan wij doen? Het staal van de brug wordt opnieuw behandeld en het wegdek wordt vernieuwd waar nodig. In verband met de veiligheid moeten we de brug tijdelijk weghalen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. De werkzaamheden starten op 24 september om 08:00 uur. Vervolgens wordt de brug in de nacht van 25 op 26 september weggehaald. In de nacht van 6 op 7 november wordt de brug weer teruggeplaatst. Dan is de brug nog tot en met 9 november dicht omdat ze weer aangesloten moet worden op de wegen aan weerszijden van de brug.

VANAF 24 SEPTEMBER 08:00 UUR TOT EN MET 9 NOVEMBER 16:00 UUR IS DE FIETSBRUG DUS BUITEN GEBRUIK

Omleidingen Als we de brug weghalen op 25 september én als hij weer teruggeplaatst wordt op 6 november is de Middenweg afgesloten voor verkeer vanaf 19.00 uur tot 06:00 uur. Het verkeer wordt als volgt omgeleid: 1. Voor de richting Eindhoven: via de Heerlenerweg – Leyenbroekerweg – Pres. Kennedysingel – Odasingel – Tunnelstraat – N276 2. Voor de richting Geleen: via de Heerlenerweg – Engelenkampstraat – Wilhelminastraat – Rijksweg Zuid

Omleiding voor het fietsverkeer Vanaf 24 september om 08.00 uur tot en met 9 november 16.00 uur wordt het fietsverkeer omgeleid via de fietstunnel op de Middenweg. Het fietsverkeer in de richting van ziekenhuis Zuyderland kan gebruik blijven maken van het fietspad langs de Middenweg. We doen ons uiterste best om de hinder tot een minimum te beperken maar wat gewerkt wordt is altijd wat hinder. We hopen op uw begrip daarvoor.

fietsbrugmiddenweg

Overzichtskaartje met de omleiding voor het fietsverkeer

Vragen? Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van de aannemer (Mourik Limburg bv): Dhr. A. Chotoe bereikbaar via gsm-nummer 06-57992005 of via email: achotoe@mourik.com.

Agenda
Info uit de wijk

Buurtpreventie:
bpt-ophoven@hotmail.com

Buurtwhatsapp Ophoven
buurtwhatsappophoven@gmail.com

Buurtwhatsapp Haagstraat, Kloostertuin en Kromstraat:
buurtwhatsapp.haagstraat@gmail.com

Burgerhart:
Website gemeente Sittard-Geleen

Belangrijke Nummers:

Servicelijn Wijk:
046 - 4777777

Nieuw telefoonnummer Gemeente Sittard:
14 046

Politie bij enige spoed:
0900 - 8844

Wanneer elke seconde telt:
112

Wijkagent:
0900 - 8844
(vragen naar wijkagent)

Meldpunt agressief rijgedrag:
0900 - 8844

Contact Wijkplatform;

Voor zaken omtrent de website of de wijkkrant:
redactie@wijkplatformophoven.nl

Voor alle andere onderwerpen voor het platform:
info@wijkplatformophoven.nl