Ophoven – Beekdal – Craaveld – Tuin van Gulik

Het wijkplatform van Ophoven, Beekdal en Craaveld wil u via deze website informeren over onze wijk. Naast deze website geeft het wijkplatform 3 maal per jaar een wijkkrant uit. 

Het wijkplatform registreert problemen en wensen van de wijk die in het algeheel belang zijn. Voor klachten over, voor u, specifieke problemen kunt u zich wenden tot de Servicelijn ( 046 – 477 77 77).

Het wijkplatform heeft nauwe contacten met de gemeente, welzijnswerk, woningverenigingen en politie. Daardoor is het wijkplatform een goed functionerend doorgeefluik.

Éen maal per jaar houdt het wijkplatform een infoavond. Deze wordt meestal gehouden in november. Alle inwoners van onze wijk zijn hiervoor uitgenodigd. De exacte datum kunt u vinden in de wijkkrant of op deze website.

Heeft u vragen of opmerkingen over de website van het wijkplatform en/of de wijkkrant. Of heeft u een bijdrage die wellicht voor de wijkbewoners interessant is? Neem dan contact op met ons via redactie@wijkplatformophoven.nl

Alle andere vragen met betrekking tot het wijkplatform, haar functioneren of wat het eventueel voor u kan betekenen kunt u richten aan: info@wijkplatformophoven.nl

Handige en belangrijke telefoonnummers:
Algemeen nummer gemeente Sittard-Geleen : 046 477 7777
voor informatie en klachten
Alarm, wanneer elke seconde telt: 112
Politie bij enige spoed: 0900-8844
Wijkagent: 0900-8844 (vragen naar Wijkagent)
Agressief rijgedrag: Overdag 0900-8844 (meldpunt agressief rijgedrag)

Agenda
Info uit de wijk

Buurtpreventie:
bpt-ophoven@hotmail.com

Buurtwhatsapp Ophoven
buurtwhatsappophoven@gmail.com

Buurtwhatsapp Haagstraat, Kloostertuin en Kromstraat:
buurtwhatsapp.haagstraat@gmail.com

Burgerhart:
Website gemeente Sittard-Geleen

Belangrijke Nummers:

Servicelijn Wijk:
046 - 4777777

Nieuw telefoonnummer Gemeente Sittard:
14 046

Politie bij enige spoed:
0900 - 8844

Wanneer elke seconde telt:
112

Wijkagent:
0900 - 8844
(vragen naar wijkagent)

Meldpunt agressief rijgedrag:
0900 - 8844

Contact Wijkplatform;

Voor zaken omtrent de website of de wijkkrant:
redactie@wijkplatformophoven.nl

Voor alle andere onderwerpen voor het platform:
info@wijkplatformophoven.nl