Ophoven – Beekdal – Craaveld – Tuin van Gulik

Op 27 november 2009 werd het nieuwe beeld van Frenske Appelmans, onder toezicht van familie, vrienden en genodigden, onthuld door Berry van Rijswijk en Jacques de Raadt.

Frans Appelmans, in en buiten Sittard beter bekend als “Frenske van Zitterd”, werd op 31 december 1918 geboren in Ophoven. Frans verwierf bekendheid met actuele gedichten en proza in het Sittardse dialect. Zijn gedichten, die inhaakten op de regionale actualiteit werden meer dan 25 jaar wekelijks gepubliceerd in het weekblad Maas en Mijn. Daarnaast schreef hij teksten voor revue, toneel, cabaret en schreef Frans liedteksten. In de jaren zestig was Frans in heel Limburg bekend als Buuttereedner waarmee hij in 1964 en 1967 de Limburgse titel naar Sittard wist te halen.

Frans werd voor al deze inspanningen regelmatig gelauwerd. Zo ontving hij de Toon Hermans legpenning uit handen van Bond van Carnavalsverenigingen en de Limburgse verenigingen van carnavals artiesten en werd lid in de orde van de Gulden Humor. Van de gemeente Sittard-Geleen ontving Frans de medaille van verdienste.

Frans Appelmans stierf op 2 september 1986 op 67-jarige leeftijd.

Op 28 augustus 1993 werd een bronzen buste van Frans onthuld, vervaardigd door Piet Schoenmakers. In 2006 werd het beeld ontvreemd. De lege sokkel op de Geuweg herinnert nog hieraan.

Mede door initiatief van leden van het wijkplatform werd het plan opgevat om een nieuw beeld van Frenske te laten maken en hem terug te halen naar Ophoven. Het originele model was niet meer voor handen en de kunstenaar Piet Schoenmakers is inmiddels helaas overleden. De kunstenares Julija Spijkers, werkzaam in het atelier van Piet Schoenmakers, was bereid een replica te maken. Het kunstwerk werd vervaardigd uit kunststof.

Voorafgaand aan de onthulling werd een bijeenkomst gehouden in de Landjwaer voor familie en genodigden.

Agenda
Info uit de wijk

Buurtpreventie:
bpt-ophoven@hotmail.com

Buurtwhatsapp Ophoven
buurtwhatsappophoven@gmail.com

Buurtwhatsapp Haagstraat, Kloostertuin en Kromstraat:
buurtwhatsapp.haagstraat@gmail.com

Burgerhart:
Website gemeente Sittard-Geleen

Belangrijke Nummers:

Servicelijn Wijk:
046 - 4777777

Nieuw telefoonnummer Gemeente Sittard:
14 046

Politie bij enige spoed:
0900 - 8844

Wanneer elke seconde telt:
112

Wijkagent:
0900 - 8844
(vragen naar wijkagent)

Meldpunt agressief rijgedrag:
0900 - 8844

Contact Wijkplatform;

Voor zaken omtrent de website of de wijkkrant:
redactie@wijkplatformophoven.nl

Voor alle andere onderwerpen voor het platform:
info@wijkplatformophoven.nl