Ophoven – Beekdal – Craaveld – Tuin van Gulik
Informatie:

Gemeente Sittard-Geleen

Zorgboerderij Ophovenerhof

Verenigingen:

Gemeenschapshuis “De Landjwaer”

Gemeenschapshuis “De Landjwaer” is gelegen aan de Landweringstraat 112. Binnen het gemeenschapshuis houden een aantal verenigingen en stichtingen hun bijeenkomsten en vergaderingen.

Voetbalclub OVCS

Voetbalclub gelegen aan de Dr. Poelslaan. Zie website voor meer informatie over het heden en verleden van deze Ophovense voetbalclub.

Muziekcorps St. Barbara Sanderbout

Vereniging opgericht in 1952 en sindsdien ook regelmatig actief in Ophoven, Beekdal en Craaveld. Voor activiteiten en meer informatie zie de website.

SLTC

Het SLCT of de Sittardse Lawn Tennisclub in de accomodatie “De Stenen Sluis” in het stadspark.

Agenda
Info uit de wijk

Buurtpreventie:
bpt-ophoven@hotmail.com

Buurtwhatsapp Ophoven
buurtwhatsappophoven@gmail.com

Buurtwhatsapp Haagstraat, Kloostertuin en Kromstraat:
buurtwhatsapp.haagstraat@gmail.com

Burgerhart:
Website gemeente Sittard-Geleen

Belangrijke Nummers:

Servicelijn Wijk:
046 - 4777777

Nieuw telefoonnummer Gemeente Sittard:
14 046

Politie bij enige spoed:
0900 - 8844

Wanneer elke seconde telt:
112

Wijkagent:
0900 - 8844
(vragen naar wijkagent)

Meldpunt agressief rijgedrag:
0900 - 8844

Contact Wijkplatform;

Voor zaken omtrent de website of de wijkkrant:
redactie@wijkplatformophoven.nl

Voor alle andere onderwerpen voor het platform:
info@wijkplatformophoven.nl