Ophoven – Beekdal – Craaveld – Tuin van Gulik

 

De naam Ophoven geeft vanuit het Germaanse hova een duidelijke verwijzing naar een gebied waar huizen stonden. Ook in dit gebied zijn er vondsten gedaan uit de tijd van de Bandkeramiekers (4000 v. Christus). In de archieven van Sittard werd Ophoven als een van de buitendorpen van de stad het eerst vermeld in 1323. Het gehucht was omringd door een aarden wal (landweriing) beplant met een meidoornhaag (Haagstraat). Daarachter lag het in cultuur gebracht land en daaromheen het bos- en heideland van de Graetheide.

 Rond 1750 bestond het dorp uit enkele straten; de Dorpstraat, Molenweg, Vouwerweg, Geleenderweg, Haagstraat. Langs deze straten (het Pleintje) bevond zich een poel (tot 1920) waar de mensen water haalden en het vee kon drinken.

 Toen de geallieerden in september 1944 Sittard vanuit zuidelijke richting binnenvielen werd op dit pleintje een Amerikaanse tank in brand geschoten. In november 2009 werd op dit pleintje het nieuwe beeld van Frenske van Zitterd onthuld.

 In het begin van de vorige eeuw telde Ophoven 140 gezinnen met 900 bewoners. Nu, aan het begin van de eenentwintigste eeuw is dit aantal bewoners uitgegroeid tot meer dan 5000.

 Bron: Wandeling door Ophoven.

Agenda
Info uit de wijk

Buurtpreventie:
bpt-ophoven@hotmail.com

Buurtwhatsapp Ophoven
buurtwhatsappophoven@gmail.com

Buurtwhatsapp Haagstraat, Kloostertuin en Kromstraat:
buurtwhatsapp.haagstraat@gmail.com

Burgerhart:
Website gemeente Sittard-Geleen

Belangrijke Nummers:

Servicelijn Wijk:
046 - 4777777

Nieuw telefoonnummer Gemeente Sittard:
14 046

Politie bij enige spoed:
0900 - 8844

Wanneer elke seconde telt:
112

Wijkagent:
0900 - 8844
(vragen naar wijkagent)

Meldpunt agressief rijgedrag:
0900 - 8844

Contact Wijkplatform;

Voor zaken omtrent de website of de wijkkrant:
redactie@wijkplatformophoven.nl

Voor alle andere onderwerpen voor het platform:
info@wijkplatformophoven.nl