Ophoven – Beekdal – Craaveld – Tuin van Gulik

Jaarlijks wordt op de begraafplaats in Ophoven de zogenaamde Klaproos dag gevierd. Op deze dag, die door engelsen Remembrance Day of Poppy Day wordt genoemd, worden in het Verenigd Koninkrijk alle gevallenen van de Eerste Wereldoorlo en alle oorlogen en gewapende conflicten sindsdien herdacht. Deze dag wordt gevierd op 11 november maar de eigenlijke plechtige herdenking vindt ieder jaar plaats op de zondag die het dichts in de buurt ligt van die datum. Dit is de dag waarop in 1918 de Eerste wereldoorlog eindigde.

De stoffelijke resten van soldaten die hier begraven liggen zijn allemaal, met enkele uitzonderingen van november 1944, afkomstig van de maanden januari en februari 1945. De meesten soldaten behoorden tot de Schotse Regimenten van 52nd Lowland Division. Deze waren hier verwikkeld in de strijd van 18 tot 24 januari 1945, waarbij de rivier de Roer veroverd diende te worden.

Er liggen hier 239 gesneuvelde militairen waarvan er zes ongeïndentificeerd zijn. Van deze 239 gesneuvelden militairen was er één van de marine en de anderen van de landmacht van het Verenigd Koninkrijk.

Op deze begraafplaats ligt een van de Britse soldaten die onderscheiden is met het Victoria Cross, zijn naam is Dennis Donini. Dennis was Fusilier bij de Royal Scots Fusiliers.

Het War Cemetery in Sittard is naast Poppy Day ook tijdens de Open Monumenten Dagen te bezichtigen.
Bron: Ronald Stassen

Bron: Wikipedia

Agenda
Info uit de wijk

Buurtpreventie:
bpt-ophoven@hotmail.com

Buurtwhatsapp Ophoven
buurtwhatsappophoven@gmail.com

Buurtwhatsapp Haagstraat, Kloostertuin en Kromstraat:
buurtwhatsapp.haagstraat@gmail.com

Burgerhart:
Website gemeente Sittard-Geleen

Belangrijke Nummers:

Servicelijn Wijk:
046 - 4777777

Nieuw telefoonnummer Gemeente Sittard:
14 046

Politie bij enige spoed:
0900 - 8844

Wanneer elke seconde telt:
112

Wijkagent:
0900 - 8844
(vragen naar wijkagent)

Meldpunt agressief rijgedrag:
0900 - 8844

Contact Wijkplatform;

Voor zaken omtrent de website of de wijkkrant:
redactie@wijkplatformophoven.nl

Voor alle andere onderwerpen voor het platform:
info@wijkplatformophoven.nl