Ophoven – Beekdal – Craaveld – Tuin van Gulik

De eerste paters franciscanen arriveerden op 4 september 1918 in Ophoven. Hun opdracht was om hier een parochie te stichten. De paters hadden een belangrijke taak in de socialisering van de wijk, nu de mijnindustrie in opkomst was. De bouw van het klooster was degelijk maar sober. Het duurde tot 14 september 1927 eer begonnen werd met de aanleg van een badkamer en een gelegnheid voor de paters om hun voeten te wassen. (zomer en winter liepen zij blootsvoets op sandalen.)

In december 1930 gaf de gemeente Sittard toestemming voor de aanleg van een eigen begraafplaats voor de paters op de plaats waar nu in de kloostertuin woningen gebouwd zijn.

Vanaf 1960 nam het aantal paters en broeders behoorlijk af en in april 1971 verlieten de overgebleven paters en broeders het klooster. Spoedig daarna vond de verkoop plaats en kreeg het gebouw een andere bestemming en werden appartementen in het gebouw gerealiseerd.

Bron: Wandeling in Ophoven

Agenda
Info uit de wijk

Buurtpreventie:
bpt-ophoven@hotmail.com

Buurtwhatsapp Ophoven
buurtwhatsappophoven@gmail.com

Buurtwhatsapp Haagstraat, Kloostertuin en Kromstraat:
buurtwhatsapp.haagstraat@gmail.com

Burgerhart:
Website gemeente Sittard-Geleen

Belangrijke Nummers:

Servicelijn Wijk:
046 - 4777777

Nieuw telefoonnummer Gemeente Sittard:
14 046

Politie bij enige spoed:
0900 - 8844

Wanneer elke seconde telt:
112

Wijkagent:
0900 - 8844
(vragen naar wijkagent)

Meldpunt agressief rijgedrag:
0900 - 8844

Contact Wijkplatform;

Voor zaken omtrent de website of de wijkkrant:
redactie@wijkplatformophoven.nl

Voor alle andere onderwerpen voor het platform:
info@wijkplatformophoven.nl