Ophoven – Beekdal – Craaveld – Tuin van Gulik

Heeft u de wijkkrant niet ontvangen of wilt u deze liever digitaal lezen dan is dit mogelijk via onze website.

De wijkkrant wordt drie maal per jaar uitgegeven indien er voldoende copy is en zal, na verspreiding, ook digitaal te lezen zijn via pdf.

Wijkkrant februari 2017

Wijkkrant oktober 2016

Wijkkrant juli 2016

Wijkkrant oktober 2015

Wijkkrant juni 2016

Wijkkrant maart 2015

Wijkkrant juni 2014

Wijkkrant februari 2014

Wijkkrant oktober 2013

Wijkkrant juni 2013

Wijkkrant februari 2013

Wijkkrant september 2012

Wijkkrant maart 2012

Wijkkrant oktober 2011

Wijkkrant juli 2011

wijkkrant maart 2011

Wijkkrant oktober 2010

Wijkkrant juni 2010

Maart 2010

Oktober 2009

Wijkkrant april 2009

Agenda
Info uit de wijk

Buurtpreventie:
bpt-ophoven@hotmail.com

Buurtwhatsapp Ophoven
buurtwhatsappophoven@gmail.com

Buurtwhatsapp Haagstraat, Kloostertuin en Kromstraat:
buurtwhatsapp.haagstraat@gmail.com

Burgerhart:
Website gemeente Sittard-Geleen

Belangrijke Nummers:

Servicelijn Wijk:
046 - 4777777

Nieuw telefoonnummer Gemeente Sittard:
14 046

Politie bij enige spoed:
0900 - 8844

Wanneer elke seconde telt:
112

Wijkagent:
0900 - 8844
(vragen naar wijkagent)

Meldpunt agressief rijgedrag:
0900 - 8844

Contact Wijkplatform;

Voor zaken omtrent de website of de wijkkrant:
redactie@wijkplatformophoven.nl

Voor alle andere onderwerpen voor het platform:
info@wijkplatformophoven.nl