Wijkplatform

Ophoven – Beekdal – Craaveld – Tuin van Gulik

 12002812_874978645871422_8834998983926912117_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12011254_874978355871451_3145748487452997381_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12039739_874978982538055_5175307262639442532_n (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12032129_874978959204724_939548144881958703_n

De gemeente laat weten dat er een alternatieve huisvestingslocatie is gevonden voor de cliënten van Moveoo, die zouden worden ondergebracht in een pand aan de Molenweg in Sittard.

Uiterlijk september verhuizen de cliënten van Moveoo van hun huidige onderkomen op Watersley naar het niet-monumentale deel van klooster Agnetenberg in de Plakstraat in Sittard.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat Moveoo haar intrek zou nemen in het leegstaande pand aan de Molenweg 61 in Sittard. Dat was aanleiding voor felle protesten uit de buurt rond de roeivijver. Buurtbewoners, scouting Sint Jozef, de beheerders van het stadsspeelbos en medewerkers van de Ophovenerhof uitten hun bezwaren en bezorgdheid.

Tijdens een bewonersbijeenkomst in mei werd door wethouder Leon Geilen (zorg en welzijn) toegezegd nogmaals te zoeken naar een alternatieve locatie. Op dat moment waren geen andere panden beschikbaar.

“Het pand aan de Molenweg voldoet aan alle voorwaarden. Dat is nog steeds zo. Toch heeft de gemeente na een intensieve zoektocht en met hulp van verschillende maatschappelijke partijen nu een beter alternatief gevonden. Beide panden zijn bestemmingsplanmatig geschikt voor het vestigen van een woonzorgvoorziening, maar naast het pand aan de Molenweg liggen voorzieningen voor kinderen. In de Plakstraat is een dergelijke kindfunctie niet aanwezig, waardoor het klooster nu een beter alternatief is.”

De huurovereenkomst van Moveoo op Watersley liep begin dit jaar af, waardoor Moveoo dringend op zoek moest naar vervangende huisvesting. Door bemiddeling van de gemeente kon Moveoo iets langer op Watersley blijven, waardoor ruimte kwam voor een nieuwe zoektocht naar een alternatieve locatie.

De gemeente Sittard-Geleen is opdrachtgever van Moveoo, een organisatie die dak- of thuislozen helpt. De gemeente heeft daardoor een maatschappelijke verantwoordelijkheid om cliënten van Moveoo te huisvesten.

Bron: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Mantelzorger? Steunpunt Mantelzorg is op zoek naar uw ervaring.Mantelzorgers zijn mensen die uit liefde of persoonlijke betrokkenheid onbetaald zorgtaken verrichten ten behoeve van een zieke of gehandicapte partner, buur of  vriend.

 

Veel mantelzorgers geven deze zorg als vanzelfsprekend en er wordt verder niet veel over gesproken. Dit betekent echter niet dat het geven van deze vorm van zorg altijd vanzelf gaat. Het geven van mantelzorg kan een enorm beslag op iemands leven hebben.  Door tijdelijke inzet van vervangende zorg, de zogeheten respijtzorg, kan worden voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.

 

De gemeente wil graag  in  gesprek  met mantelzorgers om te horen wat hun ervaringen zijn.  Hoe voelen mantelzorgers zich het best ondersteund en gewaardeerd, en wat is hun behoefte aan respijtzorg. Onder meer op basis van deze gesprekken bepaalt de gemeente hoe de mantelzorgondersteuning en -waardering er in 2016 uitziet.

 

Het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek  organiseert samen met de gemeente die gesprekken. Graag nodigen wij u uit om aan een van deze gesprekken deel te nemen. De gesprekken  worden georganiseerd op:

 • Maandag 18 mei om 17.30 uur in het Wijksteunpunt Gelderhof, Gelderhof 1, Sittard
 • Woensdag 27 mei om 10.00 uur in ’t Plenkhoes, Bachstraat 2, Geleen
 • Donderdag 28 mei om 14.00 uur in het Gemeenschapshuis, Prins Bisdomstraat 5, Born

 

Bent u mantelzorger en wilt u deelnemen aan een gesprek?  Meld u dan aan via www.steunpuntmantelzorg-wm.nl of bel naar 046-4575700 

We hebben bij de snuffelroute per abuis geen datum vermeld in de wijkkrant. Hiervoor onze excuses.

De snuffelroute zal worden gehouden op zondag 19 april a. s.

Indien u eerder mee gedaan heeft krijgt u van ons automatisch een brief om u aan te melden. Aanmelden kan bij André Wiggers, Geleenstraat 14 in Ophoven. Bijdrage voor het mee doen is € 5,-. Startpunt van de snuffelroute zal ook dit jaar bij gemeenschapshuis De Landjwaer aan de Landweringstraat zijn.

Heeft u een Facebook account? Kijk dan vooral ook eens op onze Facebook pagina. Steeds meer inwoners en oud-inwoners van onze wijk vinden elkaar daar. Er staan een groot aantal klassenfoto’s van de leerlingen van de scholen die onze wijk in het verleden rijk is geweest. Log in of maak even een nieuw account en klik op:

Facebook Wijkplatform Ophoven

Zie je een probleem buiten op straat of in de buurt? Die lantaarnpaal nog steeds niet gerepareerd? Een vies bushokje, vuilniszakken ergens gedumpt of een fietspad met enorme gaten? Laat het snel en simpel weten met BuitenBeter.

Deze app helpt je om gemakkelijk problemen, irritaties en verbeteringen bekend te maken bij je gemeente. Gemeenten willen namelijk graag een schone, veilige en goede leefomgeving realiseren, voor jou. Daarvoor is jouw opmerkzaamheid en feedback zeer waardevol.
Voorheen was het behoorlijk ingewikkeld om iets door te geven, maar daar is nu verandering in gekomen. BuitenBeter! Waar eerst alleen de echte volharder het meldpunt van de gemeente wist te vinden, ben jij nu aan zet. Binnen vier stappen en tellen heb je locatie, probleem en foto gemeld. Hoef jij je er geen zorgen meer over te maken. Als het nodig is vraagt de gemeente je extra duidelijkheid en natuurlijk, indien mogelijk wordt het opgelost.

Zo kan het dus ook: snel, makkelijk en meteen melden op de plek en het moment dat jij iets ziet wat niet deugt of beter kan.

http://www.buitenbeter.nl/

Tot eerherstel aan het stuk geslagen ijzeren kruis, dat tegen de muur van de familie Kösters stond, werd in 1924 op de hoek van de haagstraat een prachtig nieuw kruis geplaatst.

Bij gelegenheid van de eerste missie, die in de Antoniuskerk te Ophoven van 15 tm 25 december 1924 werd gehouden, kwam op het gedenkplaatje het beeld van het nieuwe wegkruis voor, met het volgende, door Celine Klinkenbergh geschreven gedicht:

 • Aan den viersprong in de velden
 • Staat het schoone hooge kruis
 • De uitgestrekte armen zeegnend
 • Over land dorp en huis
 • Eenzaam hangt de stille hemel
 • Boven het heilig zoenaltaar,
 • Alsof gansch de wijde wereld
 • Vol van vrede en liefde waar
 • Lieve Jezus, goede herder
 • Laat uw bittere stervenspijn
 • Toch aan zoveel arme schaapjes
 • Niet voorgoed verloren zijn

Het kruis staat op grondgebied van de gemeente en is dus eigenaar van het kruis.

In November 2012 is begonnen met het restaureren van het kruis onder regie van de Vereniging Sittards Verleden. Het houten huis zal worden gerestaureerd door de firma Heiligers. Het stenen perk wordt door een vrijwilliger opgeknapt. Het corpus wordt gerestaureerd door Milou Wolters

Klik hier voor het stageverslag van Milou Wolters

Agenda

Info uit de wijk

Buurtpreventie:
bpt-ophoven@hotmail.com

Buurtwhatsapp Ophoven
buurtwhatsappophoven@gmail.com

Buurtwhatsapp Haagstraat, Kloostertuin en Kromstraat:
buurtwhatsapp.haagstraat@gmail.com

Burgerhart:
Website gemeente Sittard-Geleen

Belangrijke Nummers:

Servicelijn Wijk:
046 - 4777777

Nieuw telefoonnummer Gemeente Sittard:
14 046

Politie bij enige spoed:
0900 - 8844

Wanneer elke seconde telt:
112

Wijkagent:
0900 - 8844
(vragen naar wijkagent)

Meldpunt agressief rijgedrag:
0900 - 8844

Contact Wijkplatform;

Voor zaken omtrent de website of de wijkkrant:
redactie@wijkplatformophoven.nl

Voor alle andere onderwerpen voor het platform:
info@wijkplatformophoven.nl