Wijkplatform

Ophoven – Beekdal – Craaveld – Tuin van Gulik

Ouders van basisschool aan de Meule halen iedere tweede zaterdag van de maand het oudpapier op in de hele wijk. Met de opbrengst ervan worden allerlei extra activiteiten op school betaald. Hierdoor kan de jaarlijkse ouderbijdrage hiervoor beperkt blijven.

De ophalers treffen helaas ook glas, plastic, melkverpakkingen etc. aan in de dozen die buiten gezet worden. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren. Ook kost dit extra tijd voor de ophalers.

Wij willen daarom iedereen oproepen om alleen papier buiten te zetten. Bij het ontdekken van onregelmatigheden tussen het oud-papier zijn we verplicht de partij te laten staan.

Bedankt, namens de ouders van aan de Meule

Agenda

Info uit de wijk

Buurtpreventie:
bpt-ophoven@hotmail.com

Buurtwhatsapp Ophoven
buurtwhatsappophoven@gmail.com

Buurtwhatsapp Haagstraat, Kloostertuin en Kromstraat:
buurtwhatsapp.haagstraat@gmail.com

Burgerhart:
Website gemeente Sittard-Geleen

Belangrijke Nummers:

Servicelijn Wijk:
046 - 4777777

Nieuw telefoonnummer Gemeente Sittard:
14 046

Politie bij enige spoed:
0900 - 8844

Wanneer elke seconde telt:
112

Wijkagent:
0900 - 8844
(vragen naar wijkagent)

Meldpunt agressief rijgedrag:
0900 - 8844

Contact Wijkplatform;

Voor zaken omtrent de website of de wijkkrant:
redactie@wijkplatformophoven.nl

Voor alle andere onderwerpen voor het platform:
info@wijkplatformophoven.nl